Hlavní Produkty Představení Reference Kontakt Ke stažení
:: Představení systému


Zařízení je navrženo tak, aby vyhovovalo daným kadencím a předpisům ve státě, kde je používáno. Zařízení je dodáváno též v jazyce daného státu, nebo dle přání zákazníka.

Při automatickém, nebo poloautomatickém provozu lze systém zkalibrovat s přesností +-1cm. Rozlišení ve kterém systém pracuje je 0,25cm. Mimo to, že systém dává pokyny ventilům, tak v průběhu značení zaznamenává všechny měřené hodnoty. Tedy okamžitou spotřebu barvy, průměrnou spotřebu barvy, teplotu a vlhkost vzduchu, délku vyznačených čar, jakým ventilem v jaké šířce čáry značení probíhá a eviduje, od kdy do kdy bylo celé zařízení v provozu. Též zaznamenává celou trasu značení pomocí integrovaného modulu GPS. Tato data jsou do zařízení postupně ukládána, a vystačí na cca 100 km značení. Po té se automaticky stará data odmazávají.
Pro zobrazení těchto dat slouží program "ZNAČKOVAČ - data loader", který je nainstalovaný na PC. Pro přenos dat ze systému do PC slouží bezdrátové zařízení, do kterého lze kdykoliv data ze systému přenést. Toto zařízení se pak připojí přes USB k PC a programem "ZNAČKOVAČ - data loader" se veškeré záznamy načtou a zobrazí.
V programu jsou pak zobrazena následovně:Program automaticky uloží nová data do databáze ze které se dají kdykoliv opět ve zvoleném časovém intervalu vyvolat. Při kliknutí na buňku s GPS daty se zobrazí mapa s vyznačenou trasou příslušného protokolu o značení, kde lze tuto trasu přehrát. V info okně jsou další údaje o průměrné rychlosti značení, poloze, počtu zaznamenaných bodů, čase a celkové délce trasy.

Systém instalovaný na
značkovači Trassar 131A
Free Website Templates